ประชาสัมพันธ์

มาตรการผ่อนปรน #COVID19 เริ่ม 3 พ.ค.

ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ถนนคนเดิน แผงลอย
ร้านขายอาหาร (นอกห้าง) ร้านอาหารริมทาง รถเข็น หาบเร่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต บริเวณนั่งกิน ยืนกิน ในร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก
กิจกรรมในสวนสาธารณะ รำไทเก็ก สนามกีฬากลางแจ้ง ที่ไม่ได้เป็นทีม

ร้านอาหารที่เปิดได้คือ “ร้านอาหารทั่วไป” ขนาดไม่เกิน 2 คูหา และอยู่นอกห้าง ถ้าร้านอาหารขนาดใหญ่ต้องรอระยะที่ 2 ต้องเว้นระยะห่าง ถ้ามาหลายคนก็ต้องนั่งแยกกัน สุกี้ ชาบู ก็ต้องคนละหม้อนะ

กิจกรรมของเรา

สถานการณ์อัพเดท